Blues jedného otca

Monodráma Blues jedného otca, je inšpirovaná knihou Petra Šabacha Putovanie morského koňa. Jej hlavnou témou, je život muža na “materskej dovolenke“. Text Petra Palika je v mnohom autentickou výpoveďou autora, a nesie v sebe stopy dokumentárneho divadla.
Rozprávačom a hlavným hrdinom príbehu je barový muzikant (Miro Mihálek), ktorý vyhovel svojej žene v túžbe po kariére, a sám sa podujal viesť domácnosť a vychovávať ich spoločného potomka. Pocity barového muzikanta v kontraste s každodennými „materským“ povinnosťami vkladajú do monodrámy humor, ktorý je plný sarkazmu a irónie. Hra okrem iného poukazuje na rôzne predsudky, stereotypy a problémy spojené s partnerským spolužitím a výchovou dieťaťa. Je to strastiplná cesta muža k uvedomeniu si vlastnej hodnoty, ktorá je korunovaná bezhraničnou otcovskou láskou.
Autorkou hudby je dvojnásobná mamička Andrea Kružliaková.

Scenár, réžia, dramaturgia: Peter Palik

Scéna a kostýmy: Peter Palik, Miro Mihálek

Hudba: Andrea Kružliaková

Hrá: Miro Mihálek

Premiéra​​ – 15.6. 2018 – 19:00 h – Black box

Inscenáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Literárny fond