Miroslav Mihálek

Vyštudoval Vysokú školu múzických umení v odbore bábkarská tvorba. V roku 2012 založil s ďalšími absolventami bábkoherectva divadlo SpozaVoza. Inklinuje k predstaveniam pre deti, mládež, ale takisto nezabúda ani na dospelých. Hosťuje v Bibiane, Štúdiu 12 a malých javiskových formách. Má za sebou úspešné spolupráce s Kremnickým divadlom, divadlom Hop a Skok, Nomantinels. Okrem divadla sa venuje aj hudbe a ako pedagóg vyučuje literárno – dramatický odbor na ZUŠ.  Pracuje s organizáciou Osmijanko n.o., kde vytvára programy, inscenované čítania pre deti a mládež.

Má rád dobré jedlo, knihy a humor.