Hudobno-literárne projekty

S občasnou periodicitou vytvárame multimediálne podujatia, v ktorých spájame rôzne druhy umenia. Podujatia sa uskutočňujú v netradičných priestoroch (bary, kaviarne, galérie).