Miriam Horňáková

Vyštudovala na Vysokej škole múzických umení v Bratislave na katedre bábkarskej tvorby odbor bábkarská tvorba, v  module bábkarská scénografia. V minulosti študovala na strednej odbornej škole scénického výtvarníctva v Bratislave. Zaujíma sa o bábkové, výtvarné a autorské divadlo. Obľubuje street-art, ktorý miestami pretavuje  do scénografie.

Typické chorobné príznaky, rozpoloženia či skôr prostredia v ktorých ju môžeme nájsť je molitanovo – polystyrénové prostredie plné, lepidiel, pružín, ústrižkov, farieb  a organizovaného výtvarného neporiadku. Choroba je bohužiaľ nevyliečiteľná. No jej to nevadí a rada vždy ochorie na nový materiál, bábkovú technológiu alebo nový  titul v repertoári.

Má za sebou úspešné spolupráce s divadlom SpozaVoza, s teatrom Colorato, štátnou operou v Banskej Bystrici, mnohé spolupráce s organizáciou Artlandia, výpravu v chorvátskom Osijeku v Dječom kazališti a výtvarné aktivity ako napríklad výrobu maskotov pre hudobný festival Grape.