O Divadle

Divadlo SpozaVoza je profesionálnym nezávislým divadlom, ktoré bolo založené v roku 2012 absolventami Katedry bábkarskej tvorby VŠMU. Tvorivý tím tvoria etablovaní umelci, pedagógovia, dramatoterapeuti a študenti umeleckých odborov.

Divadlo tvorí kvalitné inscenácie pre deti, mládež, ale aj dospelých ľudí. V tvorbe spája viacero druhov umenia a pracuje s rôznymi inovatívnymi metódami, alebo témami.

Zúčastňuje sa na rôznych významných (nielen) divadelných festivaloch (VIRVAR Košice, Dotyky a spojenia, Art in Park, POHODA festival, Divadelná Nitra, Celé Slovensko číta deťom a i.).

Okrem divadelných inscenácií SpozaVoza pripravuje s občasnou periodicitou literárno-hudobné večery, workshopy alebo projekty neformálneho vzdelávania.