Židovské príbehy

Činoherno-bábková inscenácia podáva vtipno – melancholickým spôsobom príbehy troch židovských detí. Tie prežívajú čas vojny rozprávaním si pútavých príbehov. Inscenácia je vhodná pre deti od 8 rokov, ale aj dospelých. Židovské príbehy boli inšpirované knihou I.B. Singera: Príbehy detstva. V inscenácii sa dáva dôraz na základné ľudské hodnoty – priateľstvo, láska, rodina, viera.

Vznik inscenácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Ars Bratislavensis.

Námet, réžia, hrajú: Miro Mihálek, Patrícia Sopkovičová, Ľuboš Janák

Scéna a bábky: Daša Krištofovičová

Najbližšie predstavenia