Viktória Csányiová

Absolventka VŠMU v odbore bábkarská scénografia a technológia

Spolupracuje so Spišským divadlom a divadlom J.G. Tajovského vo Zvolene.