Hravé vzdelávanie

Zámerom projektu je rozvíjať umeleckú a vzdelávaciu činnosť nezávislého divadla SpozaVoza a prostredníctvom nej aktivizovať širokú verejnosť, obyvateľov Košického kraja s presahom na celé Slovensko.
Hlavnými projektovými aktivitami sú umeno-vedné a vzdelávacie workshopy pre divákov od 5 rokov.

Zabudnuté rozprávky

Deloreskere čhave (Božie deti)

Včelie priateľstvá

Z verejných zdrojov podporil hlavný partner projektu Fond na podporu umenia.